Afhjælpning – hvor lang tid og hvor mange forsøg har sælger?

Når sælgeren må afhjælpe mangler ved en bil, har sælgeren en frist til at reparere bilen. Denne frist er begrænset. Manglen skal afhjælpes inden rimelig tid fra køberens meddelelse om, at bilen lider af en mangel. Sælgeren må foretage flere afhjælpningsforsøg, så længe sælgeren holder sig ingen for rimelig tid.
Hvad der skal forstås ved ”inden for rimelig tid” er ikke endeligt afklaret, men der kan opstilles en række ikke-udtømmende momenter til brug for vurderingen heraf:

 

  • Lånebil – Fristen bliver længere, såfremt sælgeren stiller en lånebil til rådighed for køberen
  • Avanceret problem – Er der tale om et avanceret problem, skal sælgeren ofte have en længere frist til at afhjælpe manglen, end hvis der er tale om et simpelt problem
  • Reservedele – Såfremt sælgeren skal bestille reservedele, skal sælgeren i et vist omfang have tid til at skaffe disse
  • Afhjælpningsforsøgenes ulempe for køber – Jo mere byrdefuldt det er for køber at undvære bilen, jo kortere skal fristen være; hvis der eksempelvis stilles lånebil til rådighed mindsker det køberens byrde
  • Mærkbarheden af den beføjelse, som køberen ellers vil gøre gældende – Jo mere byrdefuld køberens andre misligholdelsesbeføjelser er, jo længere tid skal sælgeren have til at afhjælpe manglen. Sælgeren vil derfor skulle have mere tid til afhjælpning, hvis køberen vil hæve købet, fremfor hvis køber kræver et forholdsmæssigt afslag i prisen.
  • Maks 3-4 afhjælpningsforsøg under alle omstændigheder.

 

Ankenævnet for biler har i sine kendelser udtalt, at en frist på 6 måneder er meget lang tid, og der skal derfor være vægtige momenter for, at det må tage 6 måneder, før en mangel er afhjulpet. Fristen kan dog ved helt simple problemer være på enkelte uger eller dage. 

Ved flere mangler

Lider bilen af flere mangler, som opdages på forskellige tidspunkter, har sælgeren som udgangspunkt en ny frist for afhjælpning ved hver mangel. Fristens længde skal ved hver enkelt mangel vurderes i forhold til ovenstående momenter.
Der er dog grænser for, hvor mange mangler en køber skal affinde sig med, førend købet kan hæves uden afhjælpning. Der kan ikke sættes noget præcist antal herpå, idet det blandt andet afhænger af, hvor betydelige de enkelte mangler er og om manglerne har været til stor gene for køberen. 

Bilforhandler? Kontakt os om juraen

Har du fået en sag på halsen om fejl ved en solgt bil? Er dine bilkontrakter skudsikre? Har du tjek på papirerne omkring din bilforretning?

Book et møde med Brockstedt-Kaalunds biladvokater, som ved alt om bilbranchen og de juridiske forhold. 

FÅ RÅDGIVNING I DIN SAG »

Ring eller skriv til os

Tlf: 87 22 80 80

Mail: info@bklaw.dk