Hvem hæfter for mangler ved salg/køb af bil?

Retten i Viborg har den 26. maj 2015 afsagt en dom, som har betydning i alle de situationer, hvor en køber af en bil nægter at modtage bilen på grund af påståede mangler ved bilen.

Situationen er her den, at det påhviler sælgeren at dokumentere, at bilen ikke er behæftet med mangler. Det skyldes, at bilen ikke i den situation er leveret. Først når bilen ER leveret, overgår bevisbyrden for mangler til sælger. Det fremgår af henholdsvis § 44 og § 77a i Købeloven.

Sælger må altså i den situation sikre opfyldelsen af sin bevisbyrde ved at afholde syn og skøn. Dokumenterer det afholdte syn og skøn, at bilen ikke er behæftet med mangler, bevarer sælger sine misligholdelsesbeføjelser overfor køber, og kan herefter afholde dækningssalg og kræve sit eventuelle tab erstattet hos køber.   

For yderligere information kontakt advokat Henrik Lyhne, hly@bklaw.dk.

 

Bilforhandler? Kontakt os om juraen

Har du fået en sag på halsen om fejl ved en solgt bil? Er dine bilkontrakter skudsikre? Har du tjek på papirerne omkring din bilforretning?

Book et møde med Brockstedt-Kaalunds biladvokater, som ved alt om bilbranchen og de juridiske forhold. 

FÅ RÅDGIVNING I DIN SAG »

Ring eller skriv til os

Tlf: 87 22 80 80

Mail: info@bklaw.dk

Parttimefitting