Når afhjælpning afvises

En bilkøber købte en over 10 år gammel bil for 25.000 kr. Bilen havde på købstidspunktet kørt mellem 127.000 og 131.000 km. Ankenævnet tog stilling til to reklamationer fra køber. Bilankenævnet udtalte blandt andet, at køber i det konkrete tilfælde må forvente en bil, der er lovlig, men ikke en bil, der i det hele er fri for fejl. Ankenævnet fandt på den baggrund, at det forhold, at de bagerste bremser, der er en udpræget sliddel, er groet fast, ikke kan anses som en mangel. 

Parterne var under sagen enige om, at bilens koblingsaktivator var defekt. Det fandt Ankenævnet omvendt var en mangel ved bilen. Sælger havde afvist at udbedre manglen. Klagenævnet konstaterer her, at da sælger ikke har foretaget afhjælpning inden rimelig tid, er køber derfor som udgangspunkt berettiget til at ophæve købet, jf. købelovens § 78, stk. 4. Det kunne køber så alligevel af andre grunde ikke, fordi han ikke havde indleveret de nødvendige oplysninger til klagenævnet til vurdering af konsekvenserne af en ophævelse. I stedet fik køber et afslag i købesummen på 7.000 kr. Afgørelsen viser konsekvenserne af en uberettiget afvisning af at udbedre. Nemlig at køber får ret til at hæve købet. 

Mindre mangel

En bil havde ved levering et mindre stenslag i forruden. Ankenævnet vurderer, at stenslaget efter sin størrelse og placering ikke kan anses som en mangel ved bilen, der ikke var ny, og kan derfor ikke give medhold i klagen. Der er trods alt en bagatelgrænse for mangler.

Bilforhandler? Kontakt os om juraen

Har du fået en sag på halsen om fejl ved en solgt bil? Er dine bilkontrakter skudsikre? Har du tjek på papirerne omkring din bilforretning?

Book et møde med Brockstedt-Kaalunds biladvokater, som ved alt om bilbranchen og de juridiske forhold. 

FÅ RÅDGIVNING I DIN SAG »

Ring eller skriv til os

Tlf: 87 22 80 80

Mail: info@bklaw.dk

Parttimefitting