Når byttebilen har mangler

Når en bilforhandler tager en bil i bytte som led i salg af en anden bil til en forbruger, er det almindeligt forekommende problem, at byttebilen har mangler eller fejl. Spørgsmålet er så, hvad du som bilforhandler kan gøre, når du står i sådan en situation.

Forbrugerkøb?

Når der er tale om et forbrugerkøb, så sættes dele af købelovens almindelige regler om mangelsbeføjelser ud af kraft. Med andre ord kan man sige, at købeloven ikke indeholder en bestemt regel, der regulerer lige præcis det forhold, at en forbruger giver en defekt bil i bytte til en erhvervsdrivende.

Problemet er sparsomt behandlet i retspraksis. Ud af de enkelte afgørelser, der foreligger, kan der dog udledes følgende:

Hovedreglen er, at en bilforhandler ikke kan rette mangelskrav mod en forbruger for ibyttetagne biler, med mindre forbrugeren svigagtigt har afgivet forkerte oplysninger om bilen eller fortiet væsentlige oplysninger om bilen, som han har haft kendskab til, og som han burde vide har betydning for bilforhandlerens vurdering af byttebilen.

Hovedreglen er udtryk for, at retspraksis anser en bilforhandler som den professionelle part i handelen. Bilforhandleren må derfor forudsættes at have de nødvendige kompetencer til at vurdere de biler, der tages i bytte, og samtidigt, ved den økonomiske tilrettelæggelse af sin virksomhed, tage den påregnelige risiko i betragtning, at der tages en mangelfuld bil i bytte.

Det er derfor nødvendigt, at en bilforhandler fører bevis for, at forbrugeren havde kendskab til skaden, og at skaden er af en sådan karakter, at forbrugeren, hvis han havde haft kendskab til skaden, ville have haft pligt til at give oplysning herom.

Endvidere skal skaden være værdiforringende.

Sager af denne type har så vidt vidt vi ved aldrig været prøvet ved en domstol. Bilforhandlerens retsstilling må derfor siges at være særlig usikker. Derfor mener vi hos Brockstedt-Kaalund, at der er behov for at få fastslået retsstillingen på dette område. Vi anbefaler derfor, at tvister af en sådan karakter føres ved domstolene.

For yderligere information kontakt advokat Henrik Lyhne på e-mail hly@bklaw.dk.

Bilforhandler? Kontakt os om juraen

Har du fået en sag på halsen om fejl ved en solgt bil? Er dine bilkontrakter skudsikre? Har du tjek på papirerne omkring din bilforretning?

Book et møde med Brockstedt-Kaalunds biladvokater, som ved alt om bilbranchen og de juridiske forhold. 

FÅ RÅDGIVNING I DIN SAG »

Ring eller skriv til os

Tlf: 87 22 80 80

Mail: info@bklaw.dk

Parttimefitting