Regler om virksomhedspant i motorkøretøjer

Vidste du at, du som bilforhandler kan stifte virksomhedspant i dine biler? 

Efter en omdannelse af reglerne i sommeren 2013 er det blevet muligt at stifte virksomhedspant i alle motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne, hvis pantsætteren driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af motorkøretøjer. Tidligere var det kun muligt at stifte virksomhedspant i de motorkøretøjer, som ikke er og aldrig har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Ændringen medførte, at det også blev muligt at stifte virksomhedspant i brugte motorkøretøjer.

En yderligere ændring betød, at hvor virksomhedspant tidligere udelukkende kunne stiftes ved skadesløsbrev, kan virksomhedspant i dag også stiftes ved ejerpantebrev. Det giver bilhandlere den mulighed, at de kan oprette et ejerpantebrev i deres virksomhed, som de på et senere tidspunkt kan pantsætte som virksomhedspant og bibeholde prioritetsstillingen. Også selvom der efterfølgende skulle være opstået yderligere hæftelser, eller ejerpantebrevet er blevet pantsat flere gange, hvilket sparer tinglysningsafgift.
 
For yderligere information kontakt advokat Henrik Lyhne på e-mail hly@bklaw.dk
 

Bilforhandler? Kontakt os om juraen

Har du fået en sag på halsen om fejl ved en solgt bil? Er dine bilkontrakter skudsikre? Har du tjek på papirerne omkring din bilforretning?

Book et møde med Brockstedt-Kaalunds biladvokater, som ved alt om bilbranchen og de juridiske forhold. 

FÅ RÅDGIVNING I DIN SAG »

Ring eller skriv til os

Tlf: 87 22 80 80

Mail: info@bklaw.dk

Parttimefitting